Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!
  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!

  Hộp đựng sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý - Tìm mua ngay tại đây!

  3,000VND

  Còn lại 19 sản phẩm sale

  Sản phẩm hết hàng
  Vận chuyển đến Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

  Giao hàng tiết kiệm từ 16.000đ đến 25.000đ tùy từng tỉnh thành trên cả cả nước. Miễn phí với đơn 399.000đ

  Giao hàng dự kiến vào ngày 16/8/2021 - 19/8/2021

  Giao hàng tiết kiệm từ 16.000đ đến 25.000đ tùy từng tỉnh thành trên cả cả nước. Miễn phí với đơn 399.000đ

  Giao hàng dự kiến vào ngày 16/8/2021 - 19/8/2021

  Giao hàng tiết kiệm từ 16.000đ đến 25.000đ tùy từng tỉnh thành trên cả cả nước. Miễn phí với đơn 399.000đ

  Giao hàng dự kiến vào ngày 16/8/2021 - 19/8/2021

  • Chất liệu: Hộp đựng sản phẩm được làm từ chất liệu giấy carton cao cấp, đảm bảo độ bền và chắc chắn cho sản phẩm bên trong.
  • Kích thước: Chúng tôi cung cấp nhiều kích thước khác nhau cho hộp đựng sản phẩm, từ nhỏ đến lớn, phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng. Ví dụ: 10x10x5cm, 15x15x7cm, 20x20x10cm, 25x25x12cm, 30x30x15cm, v.v.
  • Giá: 3,000 VNĐ - 100,000 VNĐ (Giá của hộp đựng sản phẩm tùy thuộc vào kích thước và số lượng đặt hàng của khách hàng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết..)
  Thông tin sản phẩm

  Giới thiệu hộp đựng sản phẩm

  Hộp đựng sản phẩm là một loại sản phẩm đa dạng về kích thước, chất liệu và thiết kế, được sử dụng để đựng và bảo vệ sản phẩm trong quá trình vận chuyển, bảo quản và trưng bày sản phẩm. Hộp đựng sản phẩm không chỉ đảm bảo an toàn cho sản phẩm mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược marketing của một số doanh nghiệp.

  hộp đựng sản phẩm cao cấp
  hộp đựng sản phẩm

  Tại baobidongvu.com, chúng tôi chuyên thiết kế hộp đựng sản phẩm với nhiều kích thước khác nhau, từ nhỏ đến lớn, phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi sử dụng chất liệu cao cấp và bền đẹp để đảm bảo sản phẩm được bảo vệ tốt nhất trong quá trình vận chuyển và bảo quản.

  Ngoài ra, baobidongvu.com còn đáp ứng mọi yêu cầu về thiết kế và in ấn trên hộp đựng sản phẩm, giúp sản phẩm của khách hàng được trưng bày và quảng bá một cách chuyên nghiệp và ấn tượng. Chúng tôi cam kết sử dụng công nghệ in ấn tiên tiến và đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp để đưa ra những sản phẩm hộp đựng sản phẩm đẹp mắt, chất lượng và độc đáo.

  Với tôn chỉ "Chất lượng là trên hết", baobidongvu.com xin cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hộp đựng sản phẩm tốt nhất, đáp ứng được mọi nhu cầu và yêu cầu của khách hàng.

  Các mẫu hộp đựng sản phẩm đẹp

  hộp đựng sản phẩm tổ yến đẹp cao cấp
  hộp đựng sản phẩm tổ yến đẹp và cao cấp
  hộp đựng rượu vang cao cấp
  hộp đựng rượu vang cao cấp
  hộp đựng bánh trung thu sang trọng
  hộp đựng bánh trung thu sang trọng
  hộp giấy đựng thực phẩm chức năng
  hộp đựn sản phẩm thực phẩm chức năng

   

  hộp đựng sữa
  hộp đựng sữa
  hộp đựng quà trang sức
  hộp dựng nhẫn cao cấp
  hộp quà tặng thiết kế đẹp và sang trọng
  hộp quà tặng thiết kế đẹp và sang trọng

  Xem thêm các sản phẩm khác của chúng tôi

  Thông tin chi tiết về hộp đựng sản phẩm

  • Chất liệu: Hộp đựng sản phẩm được làm từ chất liệu giấy carton cao cấp, đảm bảo độ bền và chắc chắn cho sản phẩm bên trong.
  • Kích thước: Chúng tôi cung cấp nhiều kích thước khác nhau cho hộp đựng sản phẩm, từ nhỏ đến lớn, phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng. Ví dụ: 10x10x5cm, 15x15x7cm, 20x20x10cm, 25x25x12cm, 30x30x15cm, v.v.
  • Giá: Giá của hộp đựng sản phẩm tùy thuộc vào kích thước và số lượng đặt hàng của khách hàng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.Dưới đây là một bảng giá hộp đựng sản phẩm tham khảo. Chú ý rằng đây chỉ là một bảng giá ước tính và giá cả có thể thay đổi tùy thuộc vào loại hộp, chất liệu và số lượng đặt hàng.

  Loại hộp

  Kích thước

  Chất liệu

  Giá ước tính (VNĐ)

  Hộp đựng bánh

  20 x 20 x 5 cm

  Giấy cứng

  3,000 - 5,000

  Hộp đựng giày

  30 x 20 x 10 cm

  Bìa cứng

  5,000 - 8,000

  Hộp đựng quần áo

  40 x 30 x 20 cm

  Nhựa

  10,000 - 15,000

  Hộp đựng mỹ phẩm

  15 x 10 x 5 cm

  Nhựa

  2,000 - 4,000

  Hộp đựng trang sức

  20 x 15 x 10 cm

  Giấy cứng

  3,000 - 6,000

  Hộp đựng rượu vang

  Tùy thuộc vào loại

  Gỗ

  50,000 - 100,000

  Lưu ý: Chúng tôi cũng đáp ứng mọi yêu cầu về thiết kế và in ấn trên hộp đựng sản phẩm, giúp sản phẩm của khách hàng được trưng bày và quảng bá một cách chuyên nghiệp và ấn tượng. Giá của dịch vụ in ấn sẽ được tính riêng và phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

  Quy trình thiết kế và làm hộp đựng sản phẩm cao cấp

  Hộp đựng sản phẩm cao cấp là một phần không thể thiếu trong chiến lược marketing của các doanh nghiệp. Chúng giúp tăng tính chuyên nghiệp và giá trị của sản phẩm, đồng thời bảo vệ sản phẩm khỏi các tác động bên ngoài trong quá trình vận chuyển và bảo quản. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình thiết kế và làm hộp đựng sản phẩm cao cấp.

  Bước 1: Thu thập thông tin và yêu cầu của khách hàng
  Trước khi bắt đầu thiết kế, các nhà thiết kế cần phải tìm hiểu về sản phẩm, thị trường và khách hàng mà sản phẩm đang hướng đến. Họ cần phải thu thập thông tin về kích thước, hình dáng, chất liệu, màu sắc và yêu cầu in ấn của khách hàng.

  Bước 2: Thiết kế khung cơ bản
  Sau khi thu thập đủ thông tin, các nhà thiết kế sẽ tạo ra một khung cơ bản cho hộp đựng sản phẩm, bao gồm kích thước, hình dáng và cấu trúc của hộp. Đây là bước quan trọng để đảm bảo hộp đựng sản phẩm có thể chứa được sản phẩm một cách an toàn và thuận tiện.

  Bước 3: Thiết kế hình ảnh và in ấn
  Sau khi có khung cơ bản, các nhà thiết kế sẽ tiến hành thiết kế hình ảnh và in ấn trên bề mặt của hộp đựng sản phẩm. Hình ảnh và in ấn phải phù hợp với sản phẩm và mang lại sự chuyên nghiệp và cao cấp.

  Bước 4: Chọn chất liệu và sản xuất
  Sau khi hoàn tất thiết kế, chúng ta sẽ chọn chất liệu phù hợp để sản xuất hộp đựng sản phẩm. Chất liệu được chọn phải đảm bảo độ bền, độ chắc chắn và độ bảo vệ sản phẩm. Sau đó, chúng ta sẽ tiến hành sản xuất hộp đựng sản phẩm.

  Bước 5: Kiểm tra và giao hàng
  Sau khi sản xuất xong, chúng ta cần phải kiểm tra chất lượng của hộp đựng sản phẩm. Chúng ta sẽ kiểm tra kích thước, hình dáng, chất lượng in ấn và độ bền của hộp đựng sản phẩm. Sau đó, chúng ta sẽ đóng gói và giao hàng cho khách hàng.
  Như vậy, đó là quy trình thiết kế và làm hộp đựng sản phẩm cao cấp. Quy trình này đòi hỏi sự tập trung và kỹ năng từ các nhà thiết kế và nhà sản xuất. Tuy nhiên, kết quả sẽ là một sản phẩm hộp đựng sản phẩm cao cấp, mang lại sự chuyên nghiệp, giá trị và bảo vệ cho sản phẩm của khách hàng.

  Công dụng của hộp đựng sản phẩm

  Hộp đựng sản phẩm là một phần không thể thiếu trong việc đóng gói và bảo vệ sản phẩm. Nó không chỉ giúp bảo vệ sản phẩm khỏi các tác động bên ngoài mà còn tạo ra một ấn tượng đầu tiên tốt đẹp với khách hàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các công dụng của hộp đựng sản phẩm.

  Bảo vệ sản phẩm
  Hộp đựng sản phẩm giúp bảo vệ sản phẩm khỏi các tác động bên ngoài như va đập, trầy xước và bụi bẩn. Nó cũng giúp sản phẩm tránh khỏi các yếu tố môi trường như ánh sáng mặt trời, nhiệt độ và độ ẩm. Điều này giúp sản phẩm được bảo quản tốt hơn và giữ được chất lượng của nó trong thời gian dài.

  Tạo ấn tượng với khách hàng
  Hộp đựng sản phẩm giúp tạo ra một ấn tượng đầu tiên tốt đẹp với khách hàng. Nó cho phép các doanh nghiệp hiển thị thương hiệu, logo và thông tin về sản phẩm trên bề mặt của hộp. Các hộp đựng sản phẩm được thiết kế đẹp và chất lượng cũng giúp tạo ra ấn tượng tốt đẹp với khách hàng.

  Tăng giá trị sản phẩm
  Hộp đựng sản phẩm có thể tăng giá trị sản phẩm bằng cách tạo ra một cảm giác sang trọng và đẳng cấp. Nó cũng cho phép các doanh nghiệp tăng giá sản phẩm của mình bằng cách đưa ra một sản phẩm được đóng gói chuyên nghiệp và đẹp mắt.

  Dễ dàng vận chuyển
  Hộp đựng sản phẩm giúp sản phẩm được dễ dàng vận chuyển và lưu trữ. Nó giúp sản phẩm được đóng gói chắc chắn và tiết kiệm không gian. Điều này giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận chuyển và lưu trữ sản phẩm.

  Tăng độ tin cậy cho sản phẩm
  Hộp đựng sản phẩm giúp tăng độ tin cậy cho sản phẩm. Khi sản phẩm được đóng gói chuyên nghiệp và đẹp mắt, khách hàng sẽ có cảm giác tin tưởng hơn về sản phẩm. Điều này giúp tăng khả năng khách hàng quay lại và mua sản phẩm của doanh nghiệp.
  Tổng kết, hộp đựng sản phẩm có nhiều công dụng quan trọng trong việc đóng gói và bảo vệ sản phẩm. Nó còn giúp tạo ra một ấn tượng đầu tiên tốt đẹp và tăng giá trị sản phẩm. Các doanh nghiệp nên quan tâm đến việc sử dụng hộp đựng sản phẩm để tạo ra sự chuyên nghiệp và tin cậy cho sản phẩm của mình.

  Phân loại hộp đựng sản phẩm

  Hộp đựng sản phẩm là một phần không thể thiếu trong việc đóng gói và bảo vệ sản phẩm. Chúng được sử dụng để bảo vệ sản phẩm khỏi các tác động bên ngoài, tạo ấn tượng với khách hàng và tăng giá trị sản phẩm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phân loại các loại hộp đựng sản phẩm, bao gồm hộp đựng bánh, hộp đựng giày và hộp đựng quần áo.

  Hộp đựng bánh

  Hộp đựng bánh thường được làm bằng giấy hoặc bìa cứng để đảm bảo rằng bánh được đóng gói và bảo quản tốt nhất có thể. Chúng thường có kích thước và hình dáng khác nhau để phù hợp với từng loại bánh khác nhau. Một số hộp đựng bánh còn được thiết kế độc đáo với hình ảnh và thông tin về sản phẩm để tạo ra ấn tượng tốt đẹp với khách hàng.

  hộp đựng bánh tặng đối tác
  hộp đựng bánh tặng đối tác

  Hộp đựng giày

  Hộp đựng giày được sử dụng để bảo vệ giày khỏi các tác động bên ngoài như va đập, trầy xước và bụi bẩn. Chúng thường được làm bằng chất liệu như giấy cứng, bìa cứng hoặc nhựa để đảm bảo tính chắc chắn và bảo vệ giày được tốt nhất có thể. Một số hộp đựng giày còn được thiết kế với hình dáng và màu sắc độc đáo để tạo ra ấn tượng tốt đẹp với khách hàng.

  hộp đựng giày
  hộp đựng giày

  Hộp đựng quần áo

  Hộp đựng quần áo thường được sử dụng để bảo vệ quần áo khỏi các yếu tố môi trường như ánh sáng mặt trời, nhiệt độ và độ ẩm. Chúng thường được làm bằng chất liệu như giấy cứng hoặc nhựa để đảm bảo tính chắc chắn và bảo vệ quần áo được tốt nhất có thể. Một số hộp đựng quần áo còn được thiết kế với kích thước và hình dáng độc đáo để phù hợp với từng loại quần áo khác nhau.

  Hộp đựng mỹ phẩm

  Hộp đựng mỹ phẩm thường được làm bằng chất liệu như giấy cứng, nhựa hoặc kim loại để đảm bảo tính chắc chắn và bảo vệ sản phẩm khỏi các tác động bên ngoài như ánh sáng và nhiệt độ. Chúng thường được thiết kế với kích thước và hình dáng khác nhau để phù hợp với từng loại sản phẩm mỹ phẩm khác nhau.

  hộp đựng mĩ phẩm
  hộp đựng mĩ phẩm

  Hộp đựng đồ trang sức

  Hộp đựng đồ trang sức thường được làm bằng chất liệu như giấy cứng, nhựa hoặc gỗ để đảm bảo tính chắc chắn và bảo vệ sản phẩm khỏi các tác động bên ngoài như trầy xước và oxy hóa. Chúng thường được thiết kế với nhiều ngăn để tách riêng các loại trang sức khác nhau và tạo ra một không gian bảo quản an toàn cho chúng.

  Hộp đựng rượu vang

  Hộp đựng rượu vang thường được làm bằng chất liệu như gỗ hoặc giấy cứng để đảm bảo tính chắc chắn và bảo vệ sản phẩm khỏi các tác động bên ngoài như ánh sáng và nhiệt độ. Chúng thường được thiết kế với kích thước và hình dáng khác nhau để phù hợp với từng loại chai rượu vang khác nhau và tạo ra một không gian bảo quản an toàn cho chúng.

  hộp đựng rượu vang
  hộp đựng rượu vang

  Tổng kết, hộp đựng sản phẩm là một phần quan trọng trong việc đóng gói và 
  bảo vệ sản phẩm. Các loại hộp đựng sản phẩm như hộp đựng bánh, hộp đựng giày và hộp đựng quần áo được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu đóng gói và bảo vệ sản phẩm khác nhau. Việc sử dụng các loại hộp đựng sản phẩm phù hợp sẽ giúp tăng giá trị sản phẩm và tạo ấn tượng tốt đẹp với khách hàng.

  Thông tin liên hệ đặt làm hộp đựng sản phẩm tại baobidongvu.com

   Số điện thoại: 0901426844

   Email: baobidongvu@gmail.com

   Địa chỉ: 3 Nguyễn Thị Sáu, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

   

   

  Khách hàng đánh giá
  5.0
  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%

  Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

  Đánh giá và nhận xét

  Gửi nhận xét của bạn

    Bình luận
    Gửi bình luận
    Bình luận

     Dịch Vụ

     Cập nhật dịch vụ ngành In ấn và Sản xuất bao bì giấy