Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất

Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất
Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm đẹp nhất HCM - Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất

thiết kế bao bì mỹ phẩm chuyên nghiệp là yếu tố quan trọng giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận và chiếm được thị phần. Với sự sáng tạo và đầu tư vào thiết kế bao bì, các doanh nghiệp có thể tạo ra những sản phẩm mỹ phẩm độc đáo và nổi bật trên thị trường.

nếu bạn đang muốn đưa sản phẩm mỹ phẩm của mình đến gần hơn với khách hàng, hãy đầu tư vào thiết kế bao bì chuyên nghiệp và đẹp mắt. Bằng cách này, bạn sẽ không chỉ tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm của mình mà còn giúp cho thương hiệu của bạn được nhận diện và tạo dựng được niềm tin với khách hàng.

 

Vì sao cần thiết kế bao bì mỹ phẩm

Bạn có biết rằng thiết kế bao bì mỹ phẩm chuyên nghiệp là chìa khóa thành công trong ngành công nghiệp tỷ đô? Đúng vậy, việc sáng tạo ra những chiếc bao bì đẹp mắt và tiện lợi không chỉ giúp chứa đựng sản phẩm mỹ phẩm mà còn ghi dấu ấn sâu đậm và tạo niềm tin đối với khách hàng.

Mỗi sản phẩm mỹ phẩm đều mang một cá tính riêng, và để thể hiện được điều đó, thiết kế bao bì cần phải thẩm mỹ cao, tinh tế và chỉnh chu. Đây là yếu tố quan trọng giúp sản phẩm của bạn nổi bật trên kệ hàng và thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm

Không chỉ đóng vai trò chứa đựng sản phẩm, những chiếc bao bì mỹ phẩm còn giúp cho sản phẩm của bạn trở nên tiện lợi hơn khi mang đi. Với thiết kế đẹp mắt và tiện dụng, khách hàng sẽ dễ dàng đem sản phẩm của bạn đi bất cứ đâu mà không phải lo lắng về việc sản phẩm bị hư hỏng.

Ngoài ra, thiết kế bao bì mỹ phẩm còn là công cụ quan trọng trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu. Với một chiếc bao bì đẹp mắt, khách hàng sẽ dễ dàng nhận biết được thương hiệu của bạn và ghi nhớ về sản phẩm của bạn. Điều này giúp cho sản phẩm của bạn được quảng bá rộng rãi và tạo dựng được uy tín trong mắt khách hàng.

Trong ngành công nghiệp tỷ đô hiện nay, thiết kế bao bì mỹ phẩm chuyên nghiệp là yếu tố quan trọng giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận và chiếm được thị phần. Với sự sáng tạo và đầu tư vào thiết kế bao bì, các doanh nghiệp có thể tạo ra những sản phẩm mỹ phẩm độc đáo và nổi bật trên thị trường.

Vậy nếu bạn đang muốn đưa sản phẩm mỹ phẩm của mình đến gần hơn với khách hàng, hãy đầu tư vào thiết kế bao bì chuyên nghiệp và đẹp mắt. Bằng cách này, bạn sẽ không chỉ tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm của mình mà còn giúp cho thương hiệu của bạn được nhận diện và tạo dựng được niềm tin với khách hàng.

Mô tả bao bì mĩ phẩm

- Kích thước bao bì mĩ phẩm:

+ 15x23cm

+ 17x25cm 

+ 20x30cm

+ 24x34cm

Với các kích thước phổ biến như 15x23cm, 17x25cm, 20x30cm và 24x34cm, sản phẩm bao bì của chúng tôi đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng. Bạn có thể sử dụng chúng để đựng các sản phẩm như quần áo, giày dép, sách vở, hay các sản phẩm điện tử như máy tính bảng, điện thoại…

- Màu sắc của bao bì mĩ phẩm

+ Đen

+ Đỏ

+ Trắng sữa

+ Trắng trong

+ Xanh lá

+ Xanh dương

+ Vàng

+ Hồng

+ Cam

+ Xám

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, chúng tôi cung cấp đến 10 màu sắc khác nhau cho sản phẩm bao bì của mình. Bạn có thể lựa chọn giữa các màu sắc như đen, đỏ, trắng sữa, trắng trong, xanh lá, xanh dương, vàng, hồng, cam, xám, tùy theo sở thích và yêu cầu của mình.

- Chất liệu làm bao bì

+ giấy Couche

+ giấy crystal

+giấy Bristol

+ giấy Ivory

+ giấy Duplex:

Về chất liệu, chúng tôi cung cấp đến 5 loại giấy khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các loại giấy bao gồm giấy Couche, giấy Crystal, giấy Bristol, giấy Ivory và giấy Duplex. Mỗi loại giấy đều có đặc tính riêng, từ độ bền, độ dày đến độ mịn và độ bóng, bạn có thể lựa chọn phù hợp với sản phẩm của mình.

Với đa dạng về kích thước, màu sắc và chất liệu, sản phẩm bao bì của chúng tôi giúp cho việc đóng gói sản phẩm của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn không còn phải lo lắng về việc đựng sản phẩm của mình vào một chiếc bao bì không phù hợp nữa. Hãy lựa chọn sản phẩm bao bì của chúng tôi để đảm bảo sự an toàn và đẹp mắt cho sản phẩm của bạn.

Bảng giá thiết kế bao bì mĩ phẩm 2023

- Gói đơn giản: Thường có mức giá từ 800.000 – dưới 2.000.000 VNĐ

- Gói chuyên nghiệp: Thường có mức giá giao động từ 2.000.000 – 4.000.000 VNĐ

- Gói cao cấp: Gía sẽ từ 4.000.000 VNĐ trở lên.

Bảng giá thiết kế bao bì mỹ phẩm mới nhất

Những nội dung cần có trên bao bì mỹ phẩm

Khi mua mỹ phẩm, một trong những yếu tố quan trọng là kiểm tra thông tin trên bao bì. Đây là cách để bạn biết được sản phẩm đó có đáng tin cậy hay không. Vậy những nội dung cần có trên bao bì mỹ phẩm là gì?

Những nội dung cần có trên bao bì mỹ phẩm

 • Tên sản phẩm và chức năng của nó: Đây là thông tin quan trọng nhất trên bao bì mỹ phẩm. Tên sản phẩm sẽ giúp bạn nhận biết sản phẩm đó là gì và chức năng của nó là gì, giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

 • Hướng dẫn sử dụng: Thông tin này giúp bạn biết cách sử dụng sản phẩm đúng cách, tránh tình trạng sử dụng sai cách gây hại cho da và sức khỏe.

 • Thành phần, công thức đầy đủ: Thông tin về thành phần giúp bạn biết được sản phẩm được làm từ những gì và có chứa các thành phần độc hại hay không. Nếu bạn có dị ứng với một trong các thành phần trong sản phẩm, bạn cần phải biết để tránh sử dụng.

 • Tên quốc gia sản xuất: Thông tin này giúp bạn biết được sản phẩm được sản xuất ở đâu.

 • Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Thông tin này giúp bạn biết được ai là người chịu trách nhiệm về sản phẩm và có thể liên hệ với họ khi cần thiết.

 • Định lượng: Thông tin này giúp bạn biết được số lượng của sản phẩm, giúp bạn đánh giá được giá trị của sản phẩm so với giá bán.

 • Số lô sản xuất: Thông tin này giúp bạn biết được sản phẩm thuộc lô sản xuất nào, giúp bạn đánh giá được chất lượng của sản phẩm.

 • Ngày sản xuất, ngày hết hạn: Thông tin này giúp bạn biết được sản phẩm có thể sử dụng được trong khoảng thời gian nào.

 • Lưu ý về an toàn sử dụng: Thông tin này giúp bạn biết được các lưu ý về an toàn sử dụng sản phẩm, giúp bạn tránh các tình huống không mong muốn.

Với những thông tin trên, bạn có thể đánh giá được chất lượng và độ an toàn của sản phẩm mỹ phẩm trước khi sử dụng. Hãy luôn chú ý đến thông tin trên bao bì để bảo vệ sức khỏe và làn da của mình.

Lợi ích khi thiết kế bao bì mỹ phẩm 

Khi đi mua mỹ phẩm, bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một sản phẩm có bao bì đẹp, độc đáo lại thu hút sự chú ý của bạn hơn so với những sản phẩm khác? Đó chính là sức mạnh của thiết kế bao bì mỹ phẩm. Dưới đây là những lợi ích khi thiết kế bao bì mỹ phẩm mà bạn không thể bỏ qua.

 1. Tăng doanh số bán hàng: Thiết kế bao bì mỹ phẩm chuyên nghiệp, bắt mắt sẽ giúp sản phẩm của bạn nổi bật hơn trong cửa hàng và thu hút được sự chú ý của khách hàng. Điều này sẽ giúp tăng khả năng bán hàng và doanh số của bạn.

 2. Gia tăng nhận diện thương hiệu: Thiết kế bao bì mỹ phẩm độc đáo và phù hợp với thương hiệu sẽ giúp tăng cường nhận diện thương hiệu của bạn. Khách hàng sẽ nhớ đến thương hiệu của bạn dễ dàng hơn thông qua bao bì sản phẩm.

 3. Công cụ hỗ trợ đắc lực cho truyền thông và marketing: Thiết kế bao bì mỹ phẩm sáng tạo và ấn tượng sẽ giúp sản phẩm của bạn trở nên nổi bật trên các kênh truyền thông và marketing. Điều này sẽ giúp sản phẩm của bạn được quảng bá rộng rãi hơn và thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Ngoài ra, thiết kế bao bì mỹ phẩm còn giúp tạo điểm nhấn cho sản phẩm của bạn, tạo sự khác biệt so với các sản phẩm cùng loại khác trên thị trường. Điều này giúp định vị sản phẩm của bạn và thu hút được sự quan tâm của khách hàng.

Vì vậy, việc đầu tư vào thiết kế bao bì mỹ phẩm là một quyết định thông minh để giúp sản phẩm của bạn nổi bật và tăng doanh số bán hàng. Hãy để chúng tôi giúp bạn tạo ra một bao bì mỹ phẩm đẹp và chuyên nghiệp để giúp sản phẩm của bạn trở nên nổi bật hơn trên thị trường.

Các mẫu bao bì mỹ phẩm đẹp được ưa chuộng hiện nay

- Hộp mỹ phẩm đẹp mắt

 Hộp mỹ phẩm đẹp mắt

- Mẫu thiết kế bao bì mỹ phẩm độc đáo

Mẫu thiết kế bao bì mỹ phẩm độc đáo

- Thiết kế bao bì mỹ phẩm theo trọn bộ sản phẩm

Thiết kế bao bì mỹ phẩm theo trọn bộ sản phẩm

- Mẫu bao bì mỹ phẩm dưỡng

Mẫu bao bì mỹ phẩm dưỡng

- Hộp đựng set mỹ phẩm

Hộp đựng set mỹ phẩm

- Bao bì nước tẩy trang

Bao bì nước tẩy trang

- Bao bì Sữa rửa mặt

Bao bì Sữa rửa mặt

- Bao bì Toner

Bao bì Toner

- Bao bì Kem chống nắng

Bao bì Kem chống nắng

- Bao bì Kem nền

Bao bì Kem nền

- Bao bì Phấn phủ

Bao bì Phấn phủ

- Bao bì Kẻ mày

Bao bì Kẻ mày

- Bao bì Mascara 

Bao bì Mascara 

- Bao bì Son môi

Bao bì Son môi

Quy trình thiết kế bao bì mỹ phẩm của chúng tôi

Thiết kế bao bì mỹ phẩm là một bước quan trọng trong quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm. Để tạo ra một bao bì mỹ phẩm đẹp và chuyên nghiệp, bạn cần tuân thủ theo các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng: Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng để biết được yêu cầu thiết kế của họ.

Bước 2: Nghiên cứu thị trường: Nghiên cứu thị trường để hiểu rõ về xu hướng thiết kế và các yêu cầu của khách hàng.

Bước 3: Brainstorming & Xây dựng bảng phân tích mindmap: Tổ chức phiên tư vấn và brainstorming để xây dựng bảng phân tích mindmap về các ý tưởng thiết kế.

Bước 4: Phác thảo các concept bao bì (phác thảo tay): Vẽ phác thảo tay các concept bao bì để xác định hình dáng, kích thước và cấu trúc của bao bì.

Bước 5: Họp team sáng tạo và chọn các concept tối ưu: Họp team sáng tạo để chọn lựa các concept tối ưu và thống nhất ý tưởng.

Bước 6: Triển khai thiết kế concept trên máy tính: Triển khai các concept được chọn trên máy tính để tạo ra các bản vẽ chi tiết và mô phỏng các thiết kế.

Bước 7: Làm file giải trình ý nghĩa các concept và gửi duyệt: Làm file giải trình ý nghĩa các concept và gửi duyệt cho khách hàng để xác nhận.

Bước 8: Chỉnh sửa và hoàn thiện bao bì: Chỉnh sửa và hoàn thiện bao bì dựa trên phản hồi của khách hàng.

Bước 9: Dựng phối cảnh sản phẩm và bàn giao file in ấn: Dựng phối cảnh sản phẩm và bàn giao file in ấn cho khách hàng để sản xuất bao bì.

Những điều cần lưu ý trước khi thiết kế bao bì mỹ phẩm

Trước khi bắt đầu thiết kế bao bì cho sản phẩm mỹ phẩm của bạn, có ba điều cần lưu ý để đảm bảo rằng bao bì sẽ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng:

 1. Sản phẩm của bạn là gì? Bạn cần xác định rõ sản phẩm của mình là gì để có thể lựa chọn loại bao bì phù hợp. Ví dụ, sản phẩm của bạn có thể là kem dưỡng da, son môi, phấn mắt, hoặc sản phẩm chăm sóc tóc. Mỗi loại sản phẩm sẽ có những yêu cầu khác nhau về bao bì.

 2. Ai là đối tượng mua hàng? Bạn cần phân tích và hiểu rõ đối tượng khách hàng của mình để có thể thiết kế bao bì phù hợp. Ví dụ, nếu sản phẩm của bạn dành cho phụ nữ trung niên, bạn nên thiết kế bao bì có kiểu dáng trang nhã, sang trọng và tinh tế. Ngược lại, nếu sản phẩm của bạn dành cho giới trẻ, bạn có thể chọn bao bì sáng tạo và cá tính.

 3. Khách hàng mua sản phẩm của bạn như thế nào? Bạn cần hiểu rõ quá trình mua hàng của khách hàng để có thể thiết kế bao bì phù hợp với quy trình này. Ví dụ, nếu sản phẩm của bạn được bán trực tiếp tại cửa hàng, bạn có thể chọn bao bì có kiểu dáng thu hút để khách hàng dễ nhận ra sản phẩm của bạn. Nếu sản phẩm của bạn được bán trực tuyến, bạn cần thiết kế bao bì có kích thước và cấu trúc phù hợp để vận chuyển sản phẩm một cách an toàn và hiệu quả.

Các yếu tố cần có để thiết kế bao bì mỹ phẩm chuyên nghiệp

Khi thiết kế bao bì mỹ phẩm, có những yếu tố cần phải có để giúp bao bì trở nên chuyên nghiệp và thu hút sự chú ý của khách hàng. Dưới đây là những yếu tố cần chú ý khi thiết kế bao bì mỹ phẩm chuyên nghiệp.

Các yếu tố cần có để thiết kế bao bì mỹ phẩm

 1. Phong cách thiết kế bao bì: Phong cách thiết kế bao bì sẽ phản ánh tính cách và cá tính của thương hiệu của bạn. Vì vậy, nó cần phải được thiết kế một cách cẩn thận và phù hợp với thương hiệu của bạn để khách hàng có thể nhận ra sản phẩm của bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 2. Màu sắc trong thiết kế bao bì mỹ phẩm: Màu sắc là một yếu tố quan trọng trong thiết kế bao bì. Nó cần phải phù hợp với cá tính thương hiệu của bạn và thu hút sự chú ý của khách hàng. Đồng thời, nó cũng cần được sử dụng để làm nổi bật sản phẩm của bạn hơn so với những đối thủ cạnh tranh.

 3. Hoạ tiết rang trí trên bao bì mỹ phẩm: Hoạ tiết rang trí là một yếu tố thiết kế quan trọng để làm nổi bật sản phẩm của bạn. Bạn có thể sử dụng hoạ tiết rang trí để tạo ra một thiết kế độc đáo và thu hút sự chú ý của khách hàng.

 4. Kiểu dáng: Kiểu dáng của bao bì mỹ phẩm cần phải được thiết kế sao cho phù hợp với sản phẩm của bạn và thu hút sự chú ý của khách hàng. Bạn có thể sử dụng các kiểu dáng độc đáo để tạo ra một sản phẩm đặc biệt và thu hút sự chú ý của khách hàng.

 5. Kiểu chữ trong thiết kế bao bì mỹ phẩm: Kiểu chữ là một yếu tố thiết kế quan trọng để tạo ra một bao bì mỹ phẩm chuyên nghiệp. Nó cần phải được sử dụng một cách thông minh để tạo ra một thiết kế độc đáo và thu hút sự chú ý của khách hàng.

 6. Chức năng: Bao bì mỹ phẩm cần phải được thiết kế để đảm bảo rằng sản phẩm của bạn được bảo vệ và vận chuyển một cách an toàn. Nó cũng cần phải có chức năng dễ sử dụng để giúp khách hàng có thể dễ dàng sử dụng sản phẩm của bạn.

 7. Thiết kế bao bì mỹ phẩm đạt tiêu chuẩn quy định: Cuối cùng, bao bì mỹ phẩm cần phải đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định để đảm bảo rằng sản phẩm của bạn được bảo vệ và vận chuyển một cách an toàn.

Địa chỉ liên hệ thiết kế bao bì mỹ phẩm 

- Truyền tải đúng lợi thế cạnh tranh của sản phẩm lên bao bì.

- Đề cao tính nhận diện và hiệu quả kinh tế trong sản xuất.

- thiết kế in ấn uy tín để đảm bảo chất lượng bao bì tốt nhất

Chính vì thế, Bao bì Đông Vũ  là địa điểm in ấn chuyên nghiệp mà bạn không nên bỏ lỡ. Chúng tôi cam kết sử dụng công nghệ in ấn hiện đại và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm để đảm bảo rằng sản phẩm của bạn sẽ được in ấn chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định.

- địa điểm in ấn chuyên nghiệp bạn không nên bỏ lỡ chính là bao bì Đông Vũ

- Đội ngũ tư vấn nhiệt tình từ khâu thiết kế đến in ấn

Đội ngũ tư vấn nhiệt tình của chúng tôi sẽ giúp bạn từ khâu thiết kế đến in ấn. Chúng tôi sẽ lắng nghe và hiểu nhu cầu của bạn để đưa ra các giải pháp thiết kế tối ưu nhất, giúp sản phẩm của bạn được trình bày một cách đẹp mắt và thu hút sự chú ý của khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa ra chính sách giá cạnh tranh với những ưu đãi hấp dẫn khi đặt số lượng lớn. Chúng tôi hiểu rằng việc sản xuất mỹ phẩm là một lĩnh vực đòi hỏi số lượng sản phẩm lớn, vì vậy chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả.

 •  Số điện thoại: 0901426844
 •  Email: baobidongvu@gmail.com
 • Địa chỉ: 3 Nguyễn Thị Sáu, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

- Chính sách giá cạnh tranh với những ưu đãi hấp dẫn khi đặt số lượng lớn

Gói sản phẩm khách hàng nhận được sau khi sử dụng dịch vụ thiết kế bao bì mỹ phẩm tại bao bì đông vũ

- Đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình áp dụng thực tế.

- Bộ hồ sơ file thiết kế gồm file hình ảnh và vector có thể chỉnh sửa hoặc in ấn

- Bản quyền sử dụng mẫu thiết kế trọn đời.

- Được tư vấn các giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu toàn diện