Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Bao Bì Đông Vũ với khách hàng

Chính sách bảo mật

Tại đây, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng trên website của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tuân thủ các nguyên tắc và quy định bảo mật dữ liệu hiện hành để đảm bảo an toàn cho tất cả các thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng bởi chúng tôi.

Thông tin cá nhân được thu thập

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng thông qua các phương tiện như biểu mẫu đăng ký, câu hỏi, hoặc gửi email đến chúng tôi. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết cho mục đích cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm mà khách hàng hoặc người dùng yêu cầu.

Các thông tin cá nhân sẽ được sử dụng

Thông tin cá nhân được sử dụng để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm mà khách hàng hoặc người dùng yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ và phản hồi lại khách hàng hoặc người dùng. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích nghiên cứu và phân tích để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng hoặc người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ khách hàng hoặc người dùng hoặc bắt buộc pháp lý.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bảo mật đảm bảo an toàn cho các thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng bởi chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hoại.

Sửa đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào để phù hợp với các yêu cầu của doanh nghiệp hoặc thay đổi quy định pháp lý. Chúng tôi khuyến khích khách hàng và người dùng kiểm tra thường xuyên trang web của chúng tôi để cập nhật với các thay đổi mới nhất.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.